Downloads of Ubuntu 12.04

Format Distro Version Size (MB) Arch Linksort icon
QEMU/KVM Ubuntu 12.04 178 x86 Ubuntu 12.04 LTS Precise for QEMU/KVM on x86
QEMU/KVM Ubuntu 12.04 304 x86 Ubuntu 12.04 LTS Precise Xfce Desktop for QEMU/KVM on x86
Solus Xen Template Ubuntu 12.04 196 x86 Ubuntu 12.04 LTS Precise for SolusVM Xen PV on x86
Solus Xen Template Ubuntu 12.04 332 x86 Ubuntu 12.04 LTS Precise Xfce Desktop for SolusVM Xen PV on x86
VMDK Ubuntu 12.04 178 x86 Ubuntu 12.04 LTS Precise for VMWare on x86
VMDK Ubuntu 12.04 305 x86 Ubuntu 12.04 LTS Precise Xfce Desktop for VMWare on x86
Xen 3/Xen 4 Ubuntu 12.04 178 x86 Ubuntu 12.04 LTS Precise for Xen on x86
Xen 3/Xen 4 Ubuntu 12.04 305 x86 Ubuntu 12.04 LTS Precise Xfce Desktop for Xen on x86
XVA (XCP/XenServer) Ubuntu 12.04 178 x86 Ubuntu 12.04 LTS Precise for XenServer/XCP on x86
XVA (XCP/XenServer) Ubuntu 12.04 304 x86 Ubuntu 12.04 LTS Precise Xfce Desktop for XenServer/XCP on x86
QEMU/KVM Ubuntu 12.04 186 x86-64 Ubuntu 12.04 LTS Precise for QEMU/KVM on x86-64
QEMU/KVM Ubuntu 12.04 314 x86-64 Ubuntu 12.04 LTS Precise Xfce Desktop for QEMU/KVM on x86-64
Solus Xen Template Ubuntu 12.04 208 x86-64 Ubuntu 12.04 LTS Precise for SolusVM Xen PV on x86-64
Solus Xen Template Ubuntu 12.04 344 x86-64 Ubuntu 12.04 LTS Precise Xfce Desktop for SolusVM Xen PV on x86-64
VMDK Ubuntu 12.04 187 x86-64 Ubuntu 12.04 LTS Precise for VMWare on x86-64
VMDK Ubuntu 12.04 314 x86-64 Ubuntu 12.04 LTS Precise Xfce Desktop for VMWare on x86-64
Xen 3/Xen 4 Ubuntu 12.04 186 x86-64 Ubuntu 12.04 LTS Precise for Xen on x86-64
Xen 3/Xen 4 Ubuntu 12.04 313 x86-64 Ubuntu 12.04 LTS Precise Xfce Desktop for Xen on x86-64
XVA (XCP/XenServer) Ubuntu 12.04 187 x86-64 Ubuntu 12.04 LTS Precise for XenServer/XCP on x86-64
XVA (XCP/XenServer) Ubuntu 12.04 314 x86-64 Ubuntu 12.04 LTS Precise Xfce Desktop for XenServer/XCP on x86-64


© 2010-2013 Stacklet LLC - Privacy